ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБОР НА ГРАДОВЕ-ДОМАКИНИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.1 Редовното Общо събрание на Сдружението се провежда в рамките на ежегодната Национална среща на членовете на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”.

Чл.2 Управителният съвет определя датата за провеждане на Националната среща на членовете на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”.

Чл.3 В срок от 3 месеца преди провеждането на Националната среща на членовете на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics” се обявява конкурс за избор на град-домакин при следните условия:

  • Кандидатурите се публикуват само в специално предвиден за целта раздел на Официалния форум на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”
  • Право да публикуват кандидатури имат само членове на Сдружението като едно лице може да публикува не повече от една кандидатура
  • Кандидатурите трябва да съдържат най-малко 2 оферти за нощувка в различни хотели и задължително да съдържат данни относно: цена на легло на вечер; цена за наемане на зала за пресконференция и провеждане на Общо събрание; място за провеждане на официална вечеря и последващото парти; възможности и цени за провеждане на допълнителни мероприятия като футболен турнир, различни видове състезания, конкурси и т.н.
  • Всякаква допълнителна информация (включително снимки, сайтове и др.) ще бъде считана за предимство
  • С обявяването на конкурса Управителният съвет има задължението да предостави ориентировъчен брой на участниците в мероприятието
  • Конкурсът се закрива след изтичане на 30 дни от датата на обявяването му

Чл.4 Решението относно избора на град-домакин се взема от Управителния съвет след гласуване и се обявява в срок от 3 дни след приемането му.

Чл.5 В случай, че нито една от представените кандидатури не съответства на изискванията, Управителният съвет има право:

  • Да обяви нов конкурс с нови условия
  • Да избере град-домакин по своя преценка, без да бъде обявяван нов конкурс

Чл.6 Решението на Управителния съвет за избор на град-домакин на Националната среща на членовете на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics” е окончателно и не подлежи на обжалване.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.