Членовете на Penya Blaugrana de Sofia i Amics могат да подновят своето членство, заплащайки годишния си членски внос в установения от Правилника за заплащане на членски внос срок.

Заплащането на членския внос се извършва само по банков път.

При заплащането на членски внос членовете на Penya Blaugrana de Sofia i Amics трябва да посочат годината, за която заплащат членски внос, и членския номер, който са получили при постъпването си в организацията. Не е необходимо повторно попълване и изпращане на заявление за членство!

Penya Blaugrana de Sofia i Amics поема задължението да уведомява своевременно членовете на фенклуба за провеждането на кампаниите по подновяването на членството и да им предоставя необходимата информация, свързана с банковите сметки на Penya Blaugrana de Sofia i Amics и начинът на заплащане на членския внос. Членовете на Penya Blaugrana de Sofia i Amics ще бъдат известявани чрез писмо, изпратено на посочения от тях e-mail адрес.