Христо Райчев

E-mail: hristo[at]fcbarcelona.bg

 

Длъжностна характеристика

Христо Райчев - Секретар на Фенклуб Барселона-България

 

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Фенклуб Барселона – България”, проведено на 07.02.2010г.