Публикувано от Иван Кавърджиков на 27 януари 2012, 17:28 0 коментара
Общо събрание на ФЕНКЛУБ БАРСЕЛОНА - БЪЛГАРИЯ
Поканите са изпратени отдавна на личните е-mail адреси на нашите членове, но след утихването на страстите около поредния сблъсък с Реал (Мадрид) държим да напомним. 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Фенклуб Барселона – България” (по-долу „Сдружението”), на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението и чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква годишно редовно Oбщо събрание на Сдружението при следния дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Сдружението за 2011 г., включително финансов отчет.
2.Обсъждане и приемане на бюджет на Сдружението за 2012 г.
3. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на Сдружението.
4.Освобождаване от длъжност на Председателя и членовете на Управителния съвет на Сдружението.
5.Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на Сдружението.
6.Избиране на нов Председател и нови членове на Управителния съвет на Сдружението.
7.Разни

В Общото събрание с право на глас могат да участват всички членове на Сдружението. Общото събрание може да взема решения, ако на него присъстват лично или чрез упълномощен представител поне половината от всички членове на Сдружението. При липса на такъв кворум събранието се отлага с един час по-късно същия ден и на същото място и Общото събрание може да се проведе и да вземе валидни решения независимо от броя присъстващи членове.

След като приключим с деловата част ще се отдадем на едно от любимите си занимания – ще гледаме мач на любимия отбор. Предстои тежко гостуване на Виляреал. Всички заедно ще подкрепяме Барса в J.J.Murphy’s. Очакваме Ви!

 

Категории: Новини

Коментирай